Zmodernizują wodociągi, kanalizację i oczyszczalnię Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Zmodernizują wodociągi, kanalizację i oczyszczalnię Autor: RSS Aktualności

Wodociągi Kieleckie przygotowują się do realizacji dwóch nowych projektów unijnych pn. „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” – Etap I i Etap II. Będą one finansowane z nowego programu FENIX 2021-27. Spółka znalazła się w grupie 28 beneficjentów projektów unijnych, które są zwolnione z udziału w konkursach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content