Zmiany w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria: Nowa Rada Nadzorcza i Prawdopodobna Zmiana Prezesa - StaszicowskiePress

Zmiany w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria: Nowa Rada Nadzorcza i Prawdopodobna Zmiana Prezesa

Nowa Rada Nadzorcza

W Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria doszło do istotnych zmian personalnych. Powołano nową radę nadzorczą, co budzi kontrowersje związane z kompetencjami nowych członków w kontekście realizowanych przez firmę projektów. Prezes Industrii, Szczepan Ruman, wyraził zaniepokojenie, że żadna z nowo powołanych osób nie posiada odpowiednich kwalifikacji do nadzorowania projektu budowy małych elektrowni jądrowych, który jest jednym z kluczowych zamierzeń firmy.

Projekty Jądrowe i Wodorowe

Industria ma ambitne plany w zakresie realizacji projektów związanych z energetyką wodorową oraz budową małych elektrowni atomowych. Firma złożyła wniosek o decyzję zasadniczą dotyczącą budowy tych elektrowni 14 grudnia ubiegłego roku. Pozytywne opinie w tej sprawie wyrazili Minister Aktywów Państwowych oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co pozwoliło na uzyskanie decyzji zasadniczej. Ruman podkreśla, że zmiany w składzie rady nadzorczej powinny uwzględniać te istotne okoliczności.

Zmiana Prezesa

Nowa rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa Industrii. Co ciekawe, obecny prezes, Szczepan Ruman, nie zamierza startować w tym konkursie, mimo że jego kadencja trwa jeszcze półtora roku. Ruman sugeruje również, że dotychczasowy jednoosobowy zarząd firmy ma zostać rozszerzony do trzech osób.

Oświadczenie Szczepana Rumana

Prezes Industria stanowczo zaprzeczył doniesieniom, jakoby firma wspierała finansowo fundacje czy organizacje związane ze Zjednoczoną Prawicą. Jak podkreślił, spółka nie dysponuje publicznymi pieniędzmi, a wszystkie środki, którymi operuje, pochodzą z wypracowanych zysków. Ruman dodał, że w 2022 roku firma osiągnęła zysk netto ponad 10 mln zł, a w ubiegłym roku kwota ta wzrosła do ponad 15 mln zł, uwzględniając wszelkie koszty związane ze sponsoringiem, w tym dla Iskry i Korony Kielce.

Podsumowanie

Zmiany w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej Industria wywołują wiele pytań i obaw dotyczących przyszłości firmy, zwłaszcza w kontekście realizacji strategicznych projektów energetycznych. Nowa rada nadzorcza oraz nadchodząca zmiana prezesa mogą znacząco wpłynąć na kierunek rozwoju firmy i realizację jej ambitnych planów. Szczepan Ruman, mimo nadchodzących zmian, podkreśla stabilność finansową i transparentność działań Industrii.

fot. echodnia.eu

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content