Zmiany w świadczeniach dla obywateli Ukrainy Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Zmiany w świadczeniach dla obywateli Ukrainy Autor: RSS Aktualności

7 czerwca 2024 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content