Zgodnie, szczęśliwie i trwale. Wspólnie spędzili 50 lat Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Zgodnie, szczęśliwie i trwale. Wspólnie spędzili 50 lat Autor: RSS Aktualności

Półwiecze wspólnego życia świętowało dziś 15 małżeństw z Miasta Kielce. Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kielcach jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk prezydenta Kielc Bogdana Wenty oraz przewodniczącego Rady Miasta Kielce Jarosława Karysia.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content