Zbieranie wniosków do planu ogólnego wydłużone o dwa tygodnie Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Zbieranie wniosków do planu ogólnego wydłużone o dwa tygodnie Autor: RSS Aktualności

Prezydent Miasta Kielce informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków do sporządzanego projektu planu ogólnego Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko do 15 marca 2024 roku.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content