Zarząd Miasta w pełnym składzie Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Zarząd Miasta w pełnym składzie Autor: RSS Aktualności

We wtorek 9 lipca prezydentka Agata Wojda powołała na stanowisko drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Piotra Rogulę, dotychczasowego pełnomocnika do spraw Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Miasta. Tym samym wiceprezydent dołączył do Zarządu Miasta Kielce.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content