Wystawa w Galerii Okrąglak Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Wystawa w Galerii Okrąglak Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

„Terra incognita”, czyli ziemia nieznana – to tytuł nowej wystawy w Galerii Sztuki Okrąglak w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Prace Joanny Mankiewicz można oglądać w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content