Wymiana doświadczeń i wsparcie startupów. Podpisano porozumienie pomiędzy parkami technologicznymi Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Wymiana doświadczeń i wsparcie startupów. Podpisano porozumienie pomiędzy parkami technologicznymi Autor: RSS Aktualności

Wsparcie inkubacji i akceleracji startupów w Polsce i Katarze poprzez programy wymiany oraz mentorskie, warsztaty szkoleniowe, a także usługi doradcze – to zapisy porozumienia zawartego pomiędzy Kieleckim Parkiem Technologicznym, Katarsko-Polską Radą Biznesu i Katarskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content