Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Piąte wybory w historii Polski - StaszicowskiePress

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Piąte wybory w historii Polski


Już po raz piąty Polacy przystąpią do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swoich reprezentantów wybiorą w najbliższą niedzielę, 9 czerwca. Wybory do Europarlamentu odbywają się w całej Unii Europejskiej w dniach od 6 do 9 czerwca. Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, przypomina, jakich wyborów dokonają Polacy.

Wybory w Polsce

– W Rzeczypospolitej Polskiej wybieramy 53 europosłów w 13 okręgach wyborczych. Największym jest okręg małopolsko-świętokrzyski, gdzie liczba uprawnionych do głosowania wynosi ponad 3,5 mln – mówi Adam Michcik.

Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę w godzinach od 7:00 do 21.00. Głosować w wyborach do PE mogą obywatele polscy oraz obywatele UE bez polskiego paszportu, którzy są pełnoletni, mają pełnię praw publicznych, mieszkają na stałe w Polsce i znajdują się w spisie wyborców. Prawo do głosowania ma także obywatel Polski, który mieszka na stałe za granicą. Nie mogą głosować osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione ani pozbawione praw publicznych lub wyborczych.

Gdzie głosujemy?

Każdy z wyborców głosuje w obwodzie głosowania, który jest właściwy dla miejsca jego stałego zamieszkania, o ile nie wskazał inaczej. Sprawdzenia konkretnego adresu obwodowej komisji wyborczej można dokonać na kilka sposobów – poprzez aplikację mObywatel, wyszukiwarkę obwodów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, Biuletyny Informacji Publicznej poszczególnych urzędów oraz obwieszczenia o numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Jak zagłosować?

Adam Michcik informuje, że aby zagłosować, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem: może być to dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy legitymacja studencka. Wylegitymować się można także poprzez aplikację mObywatel. Po sprawdzeniu tożsamości członek komisji wydaje wyborcy kartę do głosowania. Wyborca udaje się z nią w miejsce w lokalu, gdzie może zagłosować w sposób nieskrępowany.

Wyborca otrzyma jedną kartę, na której zostaną zaprezentowani wszyscy kandydaci do PE startujący z danego okręgu. Znajdą się oni na liście konkretnego komitetu wyborczego. Każda lista z kandydatami ma swoją nazwę, numer oraz logotyp. Ogólnopolskie komitety pojawią się na karcie do głosowania w kolejności: 1 – Trzecia Droga, 2 – Konfederacja, 3 – Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie, 4 – Polexit, 5 – KO, 6 – Lewica, 7 – PiS. Poza tym na listach znajdą się kandydaci startujący z komitetów o zasięgu regionalnym.

Jak zagłosować, by głos był ważny?

– Głosujemy poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym kandydacie – instruuje Adam Michcik. Precyzuje, że muszą być to dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Pamiętajmy, żeby znak „X” na karcie postawić tylko w jednej kratce, obok jednego kandydata. Przy jakiejkolwiek pomyłce nie ma możliwości, by poprawić błąd lub otrzymać drugą kartę.

Cisza wyborcza

W nocy z piątku na sobotę (7 – 8 czerwca), dokładnie o północy, rozpocznie się cisza wyborcza, która oficjalnie kończy kampanię do wyborów do Europarlamentu. Cisza wyborcza trwa do zakończenia głosowania.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego to nie tylko okazja do wybrania swoich przedstawicieli, ale także ważny sprawdzian dla polskiej demokracji i zaangażowania obywatelskiego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy wzięli w nich udział i oddali swój głos.

fot. Infor.pl

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content