Wsparcie dla ratownictwa wodnego Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Wsparcie dla ratownictwa wodnego Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Stowarzyszenie Świętokrzyskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach otrzymały dotację w łącznej wysokości 100 000 zł na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego na terenie naszego województwa. Dotację przyznał Wojewoda Świętokrzyski.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content