Wodociągi Kieleckie zakończyły unijny projekt modernizacji gospodarki ściekowej Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Wodociągi Kieleckie zakończyły unijny projekt modernizacji gospodarki ściekowej Autor: RSS Aktualności

Wielkie pieniądze z Unii Europejskiej rozliczone, mieszkańcy kieleckiego obszaru metropolitalnego mają nowoczesną kanalizację. Wodociągi Kieleckie oficjalnie zakończyły unijny projekt, którego całkowity koszt wyniósł prawie 100 mln zł. Ostatni dokument spółka wysłała w styczniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content