Wkrótce duże zmiany w Strefie Płatnego Parkowania Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Wkrótce duże zmiany w Strefie Płatnego Parkowania Autor: RSS Aktualności

Od 1 stycznia 2024 r. Strefa Płatnego Parkowania w Kielcach, na mocy decyzji Rady Miasta z 20 lipca br., zostanie powiększona o obszary położone na północ i południe od strefy istniejącej.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content