Weekend dla hobbystów i pasjonatów w Targach Kielce Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Weekend dla hobbystów i pasjonatów w Targach Kielce Autor: RSS Aktualności

1138 okazów królików rasowych, charytatywna aukcja gołębi pocztowych oraz najciekawsze odmiany gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Już w ten weekend, 9 i 10 grudnia miłośnicy i hodowcy gołębi pocztowych, rasowych, drobiu ozdobnego i królików po raz kolejny spotkają się aby poznać nietypowe okazy oraz wymienić doświadczenia.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content