W piątek, 1 marca rusza nabór do Kieleckiej Rady Seniorów Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

W piątek, 1 marca rusza nabór do Kieleckiej Rady Seniorów Autor: RSS Aktualności

Kielecka Rada Seniorów opiniuje lokalne strategie, programy rozwoju, projekty uchwał Rady Miasta Kielce, podejmuje przedsięwzięcia, które wpływają na jakość życia osób starszych. Członkowie Rady zgłaszają uwagi i sugestie do działań i kierunków funkcjonowania miasta na rzecz osób starszych.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content