Uczniowie rozpoczęli wakacje Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Uczniowie rozpoczęli wakacje Autor: RSS Aktualności

Ponad 25,3 tys. uczniów kieleckich placówek oświatowych zakończyło dziś rok szkolny 2023/2024 i odebrało świadectwa. W tej grupie jest 12 327 uczniów szkół podstawowych i 12 989 ze szkół ponadpodstawowych.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content