Teren na Łyścu wróci do Świętokrzyskiego Parku Narodowego? - StaszicowskiePress

Teren na Łyścu wróci do Świętokrzyskiego Parku Narodowego?

W piątek, 15 marca Stowarzyszenie MOST zorganizowało w Pałacyku Zielińskiego Kielcach konferencję prasową nt. kontrowersyjnych zmian w Świętokrzyskim Parku Narodowym.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło prace nad rozporządzeniem mającym przywrócić teren na Łyścu w obręb ŚPN. Mają również trwać prace nad poszerzeniem ŚPN o cenne przyrodniczo tereny w okolicach Bukowej Góry. W imieniu posła Rafała Kasprzyka z Polski 2050 poinformowała o tym Izabela Złonkiewicz, kandydatka do Rady Miasta Kielce.

Na skutek decyzji administracyjnej podjętej przez rząd Mateusza Morawieckiego, obszar parku został zmniejszony o 1,35 hektara, co obejmuje trzy działki zlokalizowane na Łyścu, w tym fragment historycznej zabudowy klasztornej. Jednym z argumentów przemawiających za wydaniem tego rozporządzenia była argumentacja o nieodwracalnej utracie wartości przyrodniczych na tym obszarze, która okazała się nieprawdziwa w trakcie realizacji badań przez Stowarzyszenie MOST.

Łukasz Misiuna, koordynator projektu „Korzenie 2 Przywrócenie Integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, podkreśla, że głównym celem projektu było przywrócenie pierwotnych granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego sprzed wydania rozporządzenia rządowego w 2022 roku.
Udało nam się jednoznacznie udowodnić, że doszło do złamania prawa. Co za tym idzie, ten obszar na Łyścu o planowanej pierwotnie powierzchni 6 ha, a finalnie nieco ponad 1 ha, został bezprawnie wyłączony z terenu ŚPN. To ustalenie zostało potwierdzone przez organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, a także Najwyższą Izbę Kontroli – wyjaśnia.

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content