Świętokrzyskie dziedzictwo na krajowej liście Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Świętokrzyskie dziedzictwo na krajowej liście Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Wycinanka świętokrzyska została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dawniej była popularną ozdobą wiejskich domów, dziś częściej spotyka się ją wśród kolekcjonerów sztuki ludowej.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content