Święto Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Święto Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Autor: RSS Aktualności

Niemal trzystu uczniów klas mundurowych i niemundurowych Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach złożyło ślubowanie. Uroczystość odbyła się na Placu Artystów. Wydarzenie uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content