Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych UJK Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych UJK Autor: RSS Aktualności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Sztuki oraz kwietniowych Dni Otwartych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego studenci oraz cała społeczność Instytutu Sztuk Wizualnych i Instytutu Muzyki zapraszają do wspólnego świętowania w poniedziałek 15 kwietnia. W programie wydarzenia jest zwiedzane gmachu przy ul. Podklasztornej 117, warsztaty z cyjanotypii i papieroplastyki, wernisaż wystawy, wykłady oraz spotkania.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content