Świadczenie wspierające – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty - StaszicowskiePress

Świadczenie wspierające – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty

Post Content

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content