Świadczenie wspierające Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Świadczenie wspierające Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

2392 wnioski o przyznanie świadczenia wspierającego wpłynęły do tej pory (stan na 19.01.24) do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, który działa przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Z nowego świadczenia mogą korzystać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content