Stop nielegalnej eksploatacji – akcja informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Stop nielegalnej eksploatacji – akcja informacyjna Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Autor: RSS Aktualności

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach zainicjował akcję informacyjną „Stop nielegalnej eksploatacji”, w ramach której zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego o wzięcie udziału w kampanii, mającej na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wydobywania kopalin oraz wyeliminowanie procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji. Jest to jeden z obszarów działalności organów nadzoru górniczego, które w ramach swoich kompetencji rzeczowych są właściwe m.in. w zakresie ustalania opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content