Starostwo Powiatowe w Opatowie odebrane po remoncie - StaszicowskiePress

Starostwo Powiatowe w Opatowie odebrane po remoncie

5 Lutego oddano zmodernizowaną siedzibę wydziału komunikacji, transportu i dróg, podsumowano również prace remontowe prowadzone w całym budynku. Dzięki modernizacji urząd zyskał systemy informatyczne i lepsze zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Cały budynek urzędu został dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na posadzkach pojawiło się oznakowanie poziome dla niewidomych, natomiast dla niesłyszących powstał dodatkowy system informacji głosowej.

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content