Spotkanie przedstawicieli osób z niepełnosprawnościami z policją i Strażą Miejską Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Spotkanie przedstawicieli osób z niepełnosprawnościami z policją i Strażą Miejską Autor: RSS Aktualności

W piątek, 22 marca 2024 r. odbyło się zorganizowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Jerzego Pióro spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content