Spotkanie Kieleckich Organizacji Pozarządowych - StaszicowskiePress

Spotkanie Kieleckich Organizacji Pozarządowych

20 czerwca 2024 roku, w godzinach 16:00-19:00, Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 stanie się miejscem ważnego spotkania kieleckich organizacji pozarządowych. W wydarzeniu weźmie udział Prezydent Kielc, Agata Wojda, oraz pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Głównym celem spotkania będzie dyskusja nad założeniami Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi na rok 2025. W trakcie spotkania przedstawione zostaną również informacje dotyczące bieżących zaproszeń do składania wniosków oraz ofert pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na realizację priorytetowych zadań publicznych. Te zadania zostały określone w § 6 Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podczas spotkania obecny będzie także doradca, który udzieli uczestnikom indywidualnych konsultacji na temat bieżących spraw i problemów ich organizacji. Omówione zostaną korzyści wynikające ze współpracy między organizacjami, zasadność wspólnego aplikowania i realizacji projektów oraz metody poszukiwania partnerów do współpracy.

Spotkanie stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz pogłębienia współpracy między kieleckimi organizacjami pozarządowymi. Organizatorzy liczą na dużą frekwencję oraz owocne dyskusje, które przyczynią się do lepszego zrozumienia i realizacji wspólnych celów na rok 2025.

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content