Społeczna Rada Kultury rozpoczęła działalność Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Społeczna Rada Kultury rozpoczęła działalność Autor: RSS Aktualności

Wybitni przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, naukowców i ekspertów, będą doradzać władzom Kielc w dziedzinie rozwoju kultury. We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku Społeczna Rada Kultury spotkała się na pierwszym posiedzeniu, na którym wybrano prezydium Rady. Członków doradczego gremium powołał Prezydent Kielc spośród kandydatów zgłoszonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje, związki i instytucje kultury oraz radnych.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content