Skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego Autor: RSS Aktualności

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Referat Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Kielce informuje, że w czwartek 28 grudnia 2023 r. od godziny 12.00 nie będzie możliwe złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content