Rozpoczęła się rekrutacja do kieleckich przedszkoli Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Rozpoczęła się rekrutacja do kieleckich przedszkoli Autor: RSS Aktualności

Od 6 do 12 marca rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkoli, mają czas, aby złożyć deklaracje o pozostaniu dziecka w placówce przez kolejny rok szkolny. Natomiast rodzice zapisujący dziecko do przedszkola po raz pierwszy mają na to czas od 13 do 21 marca.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content