Różowe kimono a rzeźba w przestrzeni miejskiej Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Różowe kimono a rzeźba w przestrzeni miejskiej Autor: RSS Aktualności

O tym, jak oryginalne inspiracje można czerpać z dzieł sztuki, o pięknych tradycjach kieleckiego rzeźbiarstwa, wyjątkowej relacji „Artysta i jego Dzieło”, a także o sięgającej 350 mln lat historii Wietrzni mowa była podczas finisażu wystawy „Wietrznia na Dworcu” w Punkcie Promocji Kielc na Dworcu Autobusowym. Na ekspozycji prezentowane były prace kilkunastu twórców zrzeszonych w Związku Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content