Rekrutacja do żłobków samorządowych na rok 2024/25 Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Rekrutacja do żłobków samorządowych na rok 2024/25 Autor: RSS Aktualności

Od 4 marca 2024 roku do 8 marca 2024 do godz. 13.00, rodzice i opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do żłobka, mogą składać pisemne potwierdzenia woli kontynuacji opieki.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content