Radni przyjęli rezolucję w sprawie uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Radni przyjęli rezolucję w sprawie uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich Autor: RSS Aktualności

Za jej przyjęciem głosowało 12 rajców, 3 było przeciw a 7 wstrzymało się od głosu. Treść Rezolucji Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2024 rocku w sprawie uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich:

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content