Przygotowania do nowych inwestycji drogowych Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Przygotowania do nowych inwestycji drogowych Autor: RSS Aktualności

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od wtorku, 20 lutego firma STRABAG rozpocznie prace przygotowawcze do rozbudowy ul. Klonowej oraz przebudowy ul. J. Piłsudskiego i ul. Orląt Lwowskich wraz ze skrzyżowaniem bp. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i G. Zapolskiej. Prace polegać będą na zabezpieczeniu drzew przeznaczonych do adaptacji oraz usunięciu tych, które kolidują z projektowaną infrastrukturą.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content