Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

63,4 mln zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego w ramach rządowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Pieniądze przekazane zostaną do 87 gmin oraz sześciu powiatów. Umowy z samorządami są podpisywane w formie elektronicznej, co dla samorządów jest wygodniejszą formą.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content