Powstaje Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego - StaszicowskiePress

Powstaje Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W Nowej Słupi powstanie nowoczesne Centrum Edukacyjne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Placówka ma nie tylko ukazywać życie roślin i zwierząt zamieszkujących park, ale również zachęcać turystów do zwiedzania Gór Świętokrzyskich. Centrum będzie zlokalizowane około 200 metrów od wejścia do parku, a wykonawcę inwestycji wyłoni ogłoszony przetarg.

Arkadiusz Adamczyk, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego ds. Udostępniania i Monitoringu, podkreśla, że centrum będzie oferować kompleksową ofertę edukacyjną dla odwiedzających Góry Świętokrzyskie.

„Najważniejszą i największą powierzchnię zajmować będzie wystawa stała, której tematyka dotyczyć będzie ochrony przyrody oraz ciekawych gatunków fauny i flory parku. Nie zabraknie też zagadnień związanych z przyrodą nieożywioną, jak skały czy woda. Oprócz wystawy stałej będą również dwie sale warsztatowe, gdzie będą prowadzone zajęcia dla różnych grup odbiorców” – wyjaśnia Adamczyk.

Dodatkowo, centrum będzie oferować interaktywną wystawę, która zachęca do bezpośredniego kontaktu z eksponatami. Zwiedzający będą mogli zatrzymać się przy wybranych eksponatach i spędzić tam tyle czasu, ile potrzebują, aby zgłębić przygotowaną wiedzę.

Centrum będzie również wyposażone w salę audiowizualną dla ponad 100 osób, która będzie miejscem konferencji, sympozjów oraz projekcji filmów edukacyjnych. Adamczyk zaznacza, że centrum uzupełni istniejące już obiekty edukacyjne w Nowej Słupi, takie jak Muzeum Starożytnego Hutnictwa i Park Legend.

„Całościowo będzie to oferta edukacyjno-turystyczna na najwyższym poziomie, skierowana nie tylko do indywidualnych zwiedzających, ale także do szkół i biur podróży” – podkreśla Adamczyk.

Architektura budynku ma harmonizować z otoczeniem – obiekt będzie „wychodził” ze zbocza przy ul. Świętokrzyskiej, a jego zielony dach będzie pełnił funkcję tarasu widokowego. Boczne elewacje z naturalnego kamienia mają nawiązywać do geologicznych warstw skał.

Oferty na przetarg mogą być składane do 26 lipca. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 71 mln zł, z czego blisko 50 mln zł pochodzi z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, przyznanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Otwarcie Centrum Edukacyjnego planowane jest na III kwartał 2028 roku.

fot. Centrum Edukacji Przyrodniczej ŚPN w Nowej Słupi – wizualizacja / swietokrzyskipn.org.pl

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content