Podsumowanie roku 2023 w wykonaniu strażaków Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Podsumowanie roku 2023 w wykonaniu strażaków Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

W naradzie rocznej kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej uczestniczył wojewoda Józef Bryk. Strażacy dokonali podsumowania ubiegłorocznej działalności na terenie województwa świętokrzyskiego.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content