Podniesiony poziom wód w świętokrzyskich rzekach. - StaszicowskiePress

Podniesiony poziom wód w świętokrzyskich rzekach.

Na pięciu rzekach w województwie świętokrzyskim są przekroczone stany alarmowe. Sytuacja dotyczy rzek: Czarnej w miejscowości Januszowice, Nidy w Pińczowie, Bobrzy na kieleckim Słowiku, Czarnej w Staszowie oraz Kamiennej w Wąchocku.

Na kilku odcinkach rzek przekroczone są także stany ostrzegawcze, które pozostają jednak na stabilnym poziomie. Sytuacja dotyczyła rzek: Nidy, Wiernej Rzeki, Czarnej Nidy, Łagowicy, Czarnej, Koprzywianki, Wisły i Kamiennej.

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content