Plan Ogólny dla Miasta Kielce. Trwa zbieranie wniosków Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Plan Ogólny dla Miasta Kielce. Trwa zbieranie wniosków Autor: RSS Aktualności

W związku z pojawiającymi się propozycjami spotkań z miejskimi radnymi i mieszkańcami poszczególnych rejonów Kielc na temat Planu Ogólnego miasta Kielce Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce informuje, że spotkania i merytoryczne dyskusje przedstawicieli Urzędu Miasta Kielce z mieszkańcami w poszczególnych częściach Kielc przewidziane są na etapie konsultacji społecznych roboczego projektu tego dokumentu. Konsultacje te odbędą się w 2025 roku.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content