Pilnie potrzebna jest krew prawie wszystkich grup Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Pilnie potrzebna jest krew prawie wszystkich grup Autor: RSS Aktualności

W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców o honorowe oddawanie krwi. W magazynach brakuje grup A Rh(plus), A Rh(minus), B Rh(plus), B Rh(minus), AB Rh(minus), 0 Rh(plus) oraz 0 Rh(minus).

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content