Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Autor: RSS Aktualności

Zadaniem pięcioosobowej Rady jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw. We wtorek, 12 marca podsumowano działania podjęte w minionej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content