Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem Autor: RSS Aktualności

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu. Komunikat dotyczy większości kraju w tym powiatów województwa świętokrzyskiego: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content