Ósmoklasiści mierzyli się z królową nauk Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Ósmoklasiści mierzyli się z królową nauk Autor: RSS Aktualności

Godzinę i 40 minut trwał egzamin ósmoklasisty z matematyki. Pytania otwarte i zamknięte mają za zadanie poznać sprawność rachunkową, czy rozumowanie i argumentację.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content