Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych w Kielcach - StaszicowskiePress

Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych w Kielcach

W dniach 3-6 lipca w Kielcach odbędzie się Ogólnopolska Integracja Rad Młodzieżowych, wydarzenie skierowane do młodych, aktywnych społecznie osób z całej Polski. Organizator przewiduje udział kilkudziesięciu osób – radnych Młodzieżowych Rad, którzy w znacznej liczbie przyjadą do Kielc z poza województwa świętokrzyskiego. W programie przewidziano konferencję dotyczącą polityki młodzieżowej oraz grę terenową, która ma na celu przybliżenie uczestnikom historii miasta. Młodzi ludzie będą mieli również okazję do integracji podczas grilla na wolnym powietrzu. Celem inicjatywy jest m.in. promocja Kielc jako miasta przyjaznego polityce młodzieżowej.

Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Miasta Kielce, przy wsparciu Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica. Swój patronat honorowy przyznali Prezydent Miasta Kielce oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

Wydarzenie zostało wsparte w ramach Kieleckiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, który jest zadaniem publicznym realizowanym dzięki wsparciu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content