Ogłoszenie zmiany Programu Maluch+ oraz wznowienie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty - StaszicowskiePress

Ogłoszenie zmiany Programu Maluch+ oraz wznowienie naboru ciągłego wniosków o dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty

Post Content

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content