Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Ogłoszenie o zawieszeniu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła Autor: RSS Aktualności

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielanie dotacji celowych w 2024 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza z dniem 19 kwietnia 2024 r. zawieszenie rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content