Ogłoszenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na gromadzenie deszczówki Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Ogłoszenie o zawieszeniu przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji na gromadzenie deszczówki Autor: RSS Aktualności

W związku z rozdysponowaniem środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na udzielanie dotacji celowych w 2024 roku, Prezydent Miasta Kielce ogłasza zawieszenie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content