Ogłoszenie o konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024. Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty - StaszicowskiePress

Ogłoszenie o konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2024. Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty

Post Content

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content