Odbiór odpadów komunalnych podczas protestu rolników Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Odbiór odpadów komunalnych podczas protestu rolników Autor: RSS Aktualności

ENERIS Surowce S.A. Oddział w Kielcach w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta informują, że w związku z protestami rolników, mającymi odbyć się w dniach 20-21 marca 2024 r. na drogach wjazdowych do Kielc oraz w centrum naszego miasta, nastąpią zmiany organizacyjne w odbiorze odpadów dla Miasta Kielce.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content