Oceń sytuację miasta w kontekście jego rozwoju. Ankieta dla mieszkańców Autor: RSS Aktualności - StaszicowskiePress

Oceń sytuację miasta w kontekście jego rozwoju. Ankieta dla mieszkańców Autor: RSS Aktualności

Trwa ewaluacja bieżąca Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, pozwalająca na ocenę przebiegu wdrażania dokumentu. Jednym z etapów ewaluacji jest realizacja badania ankietowego z udziałem mieszkańców Kielc. W związku z tym w dniach od 24 czerwca do 28 lipca br. zbierane są opinie za pośrednictwem kwestionariusza on-line.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Artykuł sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO
Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Scroll to Top
Skip to content