Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”. Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty - StaszicowskiePress

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”. Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Komunikaty

Post Content

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content