Obrady w Okrąglaku Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności - StaszicowskiePress

Obrady w Okrąglaku Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Aktualności

Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk uczestniczył w Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, które odbyło się w urzędzie wojewódzkim w Kielcach.

Artykuł pochodzi z zewnętrznego źródła: Read More

Sfinansowano ze środków @NarodowyInstytutWolności-CentrumRozwojuSpołeczeństwaObywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO @KomitetdosprawPożytkuPublicznego.

Scroll to Top
Skip to content